Nov

20

2011

638
Napa, CA
The Uptown Theatre
#pixies-2011-11-20

{show notes}

{Photos}

Into the WhitePixies setup / set listInto the Whitela la love youPixiesPixiesI bleed2nd encoreInto the WhitePixiesHere comes your manInto the WhiteWhere is my mind?Into the White

{videos}

{tweets}