Nov

20

2011

638
Napa, CA
The Uptown Theatre
#pixies-2011-11-20

{show notes}

{Photos}

PixiesHere comes your manPixies setup / set listInto the WhiteInto the WhiteI bleedWhere is my mind?Into the White2nd encoreInto the WhitePixiesla la love youPixiesInto the White

{videos}

{tweets}